Bestyrelsesmøde 24. januar 2017

Deltagere: Bettina, Michala, Charlotte, Ann Cecilie og Christina

1

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2

Opfølgning fra sidste møde

- HGS velkomst folderen skal rettes idet man nu bliver medlem af klubben ved at oprette en profil og betale kontingent via hjemmesiden. Charlotte opdaterer folderen.

- Det blev aftalt at, den af HGS indkøbte trillebør som skulle bruges til opsamling af gødning, men som ikke bruges, dels pga den er for ”tung” og dels pga den er punkteret, skal lappes. Hvis den ikke bruges vil klubben overveje at sælge den igen. Bettina undersøger mulighederne for at få den lappet på f.eks i Mårum eller Græsted.

- Bettina har booket Mårum Forsamlingshus til Generalforsamling d. 23. februar. I kontrakten står hvor og hvornår nøglen kan hentes (Bettina).

- Der er nu installeret en tap-hane under håndvasken på toiltterne til brug for f.eks. blanding af foder eller andet der ikke hører under café køkkenet. Der skal sættes en seddel op om, at vand skal tappes fra toilet tap-hanen. (Bettina?). Og bede Carsten og Jesper om at mundtligt informere opstalderne, særligt i stalden tæt ved ridehusene.

3

Økonomi, herunder restance

Der var opgjort et overskud på ca. 44.000,- kr fra landsstævnet, men der kom en ekstra regning fra Duemosegård på bokse og spåner og Bestyrelsen blev enige om, at prisen skulle kunne forhandles med Duemosegård til næste år, så både klubben og gården tjener lidt på dette. Bettina og Michala indkalder Jesper og Malene til møde for at drøfte hvorledes og til hvilken pris vi tilrettelægger udlejning af bokse/køb af spåner til næste landsmøde. Ulla er i er fuld gang med at lave klubbens regnskab og regner med at have det færdigt i starten af februar. Det blev besluttet at give Ulla en gave-kurv som tak for den store frivillige indsats hun yder for klubben. Ann Cecilie køber en gave-kurv (http://www.tavolino.dk/).

Bestyrelsen diskuterede hvorvidt klubben burde overveje at undersøge mulighederne (igen) for at få et kommunalt tilskud nu da klubben har flere medlemmer under 25 år. Desuden kan klubben her efter 8 år vise, at det er en meget aktiv klub med mange aktiviteter for alle aldersgrupper. Det vil Bestyrelsen kigge nærmere på i 2017. Evt. høre om Alice Ballin kan hjælpe idet hun er ansat i Gribskov Kommune.

4

Klubmodul og bank

Klubben har nu en ny hjemmeside med Klubmodul. Christina og Charlotte sendte en mail til klubbens medlemmer med blandt andet information om at man skal oprette en profil på hjemmesiden og også betale kontingent der. Der er 72 medlemmer der har oprettet en profil og 42 personer har også betalt kontingent for 2017. Charlotte og Christina vil mødes næste uge og udsende en opfølgningsmail og minde om betaling af kontingent. I samme mail udsendes dagsorden til generalforsamling. Michala sætter også et opslag på FB angående betaling af kontingent. Charlotte vil tage op med Klubmodul om at Ridehuskort også skal kunne købes via hjemmesiden.

5

Generalforsamling 23. februar

Bettina arbejder med formandens beretning sammen med Michala og de vil meget gerne have alles input til et tilbageblik på klubbens aktiviteter i 2016 – store som små. Bestyrelsen mødes i Mårum forsamlingshus ca ½ før start for at opstille borde/stole, lave kaffe osv. Bettina vil høre med Bettina Ø. om caféen kan bidrage med sodavand. Christina og Ann Cecilie vil bage kage. Til Generalforsamlingen er Michala, Charlotte og Christina på valg og Christina har valgt ikke at genopstille.

6

Kommende stævne

Der er sløjfe-dressur stævne den 27. januar og det blev diskuteret om det er en god ide at holde sløjfe dressur stævner kontra D- eller C-stævner. En af grundene til at afholde dem er, at der ikke er brug for så mange hjælpere, da der ikke er præmieoverrækkelse. Men det ser alligevel ud til at være vanskeligt at skaffe hjælpere pga stævne-start kl. 15:30 fredag eftermiddag. Bestyrelsen vil diskutere det med Stævneudvalget.

7

Eventuelt

· Ann Cecilie har fået en forespørgsel på ”selv-spring” i forbindelse med onsdag spring træningen. Det blev besluttet, at vedkommende er velkommen til at springe efter spring træning er slut og derefter rydde ridehuset for spring.

· Michala har fået en henvendelse fra DHIF for at høre om klubben vil være vært for Para-DM U25 i forbindelse med dette års Landsstævne. Det vil højst dreje sig om 8-10 ekvipager, så selvom tidsplanen plejer at være stram, burde der være plads til denn klasse. Der følger så vidt det er forstået også et økonomisk tilskud med, til brug for særlige hjælpemidler.

· Sarah, som styrer Top 3 listen, har spurgt om der også kunne lave en Pony Top 3, og det synes Bestyrelsen selvfølgelig er en god ide.

· Det blev bemærket, at køkkenet i Caféen fyldt med opvask og Bettina vil bede Marlene om at være opmærksom på at personale og pensionærer rydder op efter sig så klubbens frivillge ikke skal bruge tid på det når de skal bruge køkkenet til at lave Café til stævnerne.

 

Næste møde: tid og sted besluttes efter Generalforsamlingen

Kommende begivenheder

Her kan du holde øje med kommende arrangementer, stævner mm.

Vores sponsorer