Championatsregler for 2021 er under udarbejdelse !!

Championatsregler fra tideligere år. 

Regler for HGS championater

HGS har 4 championater:

· Dressur Hest

· Dressur Pony

· Spring Hest

· Spring Pony

1. Man skal være medlem af HGS og have været medlem hele det ridende år, + det efterfølgende år, hvor kontingentet skal være betalt inden generalforsamling i februar måned, hvor kåringen finder sted.

2. Championatet uddeles til de hhv. dressur og springryttere, med flest point, som er indleveret senest 3 mdr. efter stævnet, dog inden den 2. januar til: hgs.nformand@gmail.com *BEMÆRK NY INDBERETNINGSMAIL* Mailen skal indeholde følgende: Navn på rytter og hest, dato, angivelse af stævne samt A, B, C eller D-stævne, klasse og placering.

3. Championatet uddeles til generalforsamlingen og kun til fremmødte ryttere.

4. Point følger ekvipagen, og man må gerne deltage i championatet med flere heste dog max 2 heste i hver kategori. Kun resultater hvor man er startet for HGS tæller i championatet. Placeringer på klubplan (D) er naturligvis kun pointgivende, hvis DRF`s OUT-regler er overholdt, ved indberetning af resultater, skal man selv sikre sig at man overholder DRF's outregler.

5. Man får point ved at blive placeret i en given klasse. Se i skemaet, hvor mange point en placering giver. Eks: Lotte vinder en LA2 og bliver nummer 3 i en LA4 ved et D-stævne hun får følgende point: 7 + 5 =12

6. Ved sløjfestævner i både spring og dressur giver en sløjfe 1 point.

7. Championatet følger de almindelige placeringsregler i forhold til antal deltagere, således at der uddeles 1 placering ved op til 4 equipager, 2 placeringer ved 5-8, 3 placeringer ved 9-12 osv.

8. Der kan på alle niveauer opnås point for den samme placering 3 gange. Eks. MB0 kan vindes 3 gange på hvert niveau D,C og B

Nyheder

Loading