A logo with horses in a circleDescription automatically generated with low confidenceA logo with horses in a circleDescription automatically generated with low confidenceSikkerhedsregler –

Heslegård Sportsrideklub

 

Da vi er en klub under Dansk Rideforbund skal vi have et sæt sikkerhedsregler, der er kendt at klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement, som DRF har udstukket og kan aldrig underkende dette.

Klubbens faciliteter generelt: 

 • Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter. 
 • Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Bær sikkerhedsvest ved springning, hvis du er under 18 år. 
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Løb eller råb ikke i stalden 
 • Efterlad aldrig heste på opbindings-/striglepladser uden opsyn.
 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder, hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred. 
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. 
 • Kend klubbens regler for ridning og håndtering af hesten på stedet, jf. vores ridehusregler, som findes i de enkelte ridehuse.
 • Kend klubbens forholdsregler ved brand.

Terræn/skoven

 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Følg DRF’s anbefalinger omkring ridning i trafikken. 
 • Medbringe din mobiltelefon, når du rider ud.
 • Skriv gerne på opslagstavlen, når du rider i skoven alene. Angiv tidspunkt for udridning og forventet hjemkomst samt dit mobilnr.

Ridehus/bane: 

 • Ridehusregler forefindes i de enkelte ridehuse. 

Generelt:

 • Husk altid at tænke sikkerhed ind, når du færdes på Heslegård Sportsrideklubs arealer.
 • Husk at være opmærksom på dine staldkammerater og deres sikkerhed.
 • Hvis du oplever usikker færden/håndtering af hest, må du gerne være en god staldkammerat og gøre den pågældende opmærksom på dette.
 • Du kan altid kontakte HGS’ bestyrelse, såfremt du mener, der er noget, som bør strammes op med sikkerhed for øje.

 

Heart with solid fillHeart with solid fillPAS PÅ HINANDEN OG VIS HENSYN Heart with solid fillHeart with solid fill


Link til DRF's sikkerhedskursus

Nyheder

Instagram

Loading