Bestyrelsesmøde 2. maj 2017

Deltagere: Bettina, Michala, Charlotte, Ann Cecilie og Rikke

1.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2.

Opfølgning fra sidste møde

· Top 3 ændres til klub championat der følger de almindelige regler. Michala informerer Sarah om ændringen. Dette er for at gøre det mere tilgængeligt og attraktivt for alle medlemmer. Hjemmesiden opdateres med nye regler.

· Klubmodul seminarer finder sted på onsdage, dagen efter vores bestyrelsesmøder hvilket ikke passer de fleste af os. Klubmodul tilbyder nu gratis on-line præsentation hvilket er en bedre løsning (og billigere), så når der er enighed om en dato, kan det bookes via deres hjemmeside:

http://klubmodul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=285

3

Økonomi, herunder restance

Der er pt 118 medlemmer oprettet i Klubmodul, et par enkelte der har betalt via bank mangler at oprette profil og omvendt er der et par stykker der har oprettet en profil, men som endnu ikke betalt. Marlene har talt med nogle af opstalderne der mangler at betale. Desværre må vi konstatere, at der endnu er en håndfuld opstaldere der ikke betaler trods de mange henvendelser fra Bestyrelsen og Marlene.

4.

Bank

På sidste møde blev alle de dokumenter banken kræver for at give Rikke (kasserer) fuldmagt til bank kontoen underskrevet og Christina sendte dem efterfølgende til banken. Rikke har dog endnu ikke fået adgang til bank kontoen og Rikke vil bede Christina om at rykke banken.

Bettina har sendt en rykker til de sponsorer der endnu ikke har betalt for sponsorskilte i ridehalleerne.

5.

Fremtidsvisoner

Der blev taget hul på dettte punkt på sidste møde, men Bestyrelsen blev enige om at afvente et udspil fra Duemosegård. Marlene har sendt en mail (2. maj) hvori hun skitserer de visioner hun og Jesper har for Duemosegård. På baggrund af dette input drøftede bestyrelsen egne forventninger og drømme/visioner for klubbens fremtid:

- Fortsætte med at afholde stævner i det omfang vi gør i dag: 6-8 stævner med en blanding af sløjfe-, klub,- disktriktsstævner og det årlige landsstævne i november.

Klubben håber fortsat på at nå til enighed med ejerne om at få lov til at afholde et par sløjfe springstævner om året for at tilgodese spring rytterne og for at få en god indtægt til klubben.

- Fortsat have andre klub aktiviteter i det omfang vi har i dag, eksempelvis miljøtræning, rid-for-dommer kurser, sommerfest og pinseskovtur.

- Holde et stabilt medlemstal. Dette er dog lidt afhængigt af hvor mange pensionærer der er på Duemosegård.

- Fortsat arbejde på at synliggøre og markedsføre klubben som en dygtig arrangør af stævner på alle niveauer. Klubben har inden for en kort årrække, siden klubben blev oprettet i 2008, oparbejdet et renommé som et meget populært og velorganiseret stævnested for ryttere i Stor-København og Nordsjælland.

- Klubben håber i fremtiden flere dygtige ryttere vil ride og have hest(e) opstaldet på Duemosegård til inspiration for klubbens medlemmer.

- Arbejde for at få udvidet café faciliteterne, så klubben ikke skal bruge penge på at leje telt, madvogn osv. til de større stævner. Desuden vil det give medlemmerne et sted at mødes, både spontant til kaffe, men det vil også give klubben en mulighed for at afholde foredragsaftener, ryttermærkeundervisning osv. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for økonomisk støtte, f.eks via kommunalt støtte til foreninger eller via legater og fonde. Det skal være et oplæg til Marlene og Jesper der som ejer af alle faciliteterne, bestemmer om de vil investere i udvidelse og at bygge til på Duemosegård.

Ud over de ovenstående visioner, håber Bestyrelsen på sigt at få en bedre udendørs bane. Som det er nu, er banen hurtig for tør og støver, eller for våd og dyb. Michala vil drøfte med Jesper om det er muligt at lave vanding fra brønden med en pumpe og vande den godt igennem før udendørs stævne. Desuden vil Michala høre Agnete (Helsinge Rideklub) og Karin (Frederiksværk Rideklub) hvor de lejer de vandingsanlæg/maskiner de anvender til deres udendørs faciliteter.

Vedrørende kommunal støtte og støtte fra legater/fonde vil Bestyrelsen (Bettina) i første omgang kontakte HGS medlem Allice Balllin som arbejder i Gribskov kommune og Sanne Glargård.

6.

Møde med Marlene

Bettina have et møde med Marlene den 5. april som opfølgning af mail fra Marlene til Bestyrelsen. Se referat fra bestyrelsesmøde d. 4. april. Bettina har efterfølgende sendt en mail til Bestyrelsen med konklusioner fra mødet.

7.

Kommende stævne

Klubben afholder D-stævne med klubmesterskab den 24.-25. juni. Reglerne for klubmesterskab blev diskuteret og det blev besluttet at lave et par mindre ændringer: Man rider det højeste program man har redet til minimum 65% i indeværende stævneår

Rikke efterlyser noget forstærkning til stævneudvalget som pt består af Helle Slotmann og Rikke. Hvordan der skal rekrutteres til stævneudvalget må drøftes nærmere.

8.

Arbejdsdag 7. maj 10:00 – 13:00

Ann Ceclie har overtaget koordingeren efter Helle (suppleant) og har lavet et opslag på FB med de opgaver der skal løses og så må vi se hvor mange der dukker op og hvor meget vi kan nå. Der er morgenkaffe/brød til de morgenfriske fra kl. 09:00 og der har 7-8 stykker meldt sig. Listen over opgaver:

· Male sekretariat

· Oprydning omkring udendørsridebane

· Køkken hovedrengøring skuffer og skabe

· Lagerrum bag sekretariat oprydning

· Nedtage sponsorskilte hal A

· Støvsuge hal B

· Rive foran haller – sætte borde bænke sæt frem

· Reparere bord/bænksæt der står i lade og køre det til udendørsbanen

Caféen ønsker sig nogle stål reoler til opbevaring (og stævnesekretariatet ønsker sig også en) og det blev besluttet af Cafeen selv køber dem for at sikre at de får dem de vil have (eksempel: http://www.harald-nyborg.dk/p9976/staalreol-180x90x45-cm-5-hylder)

9.

Eventuelt

· Pinseskovtur 5 juni: Ann Cecilie vil gerne overdrage opgaven med at lave opslag og koordinere pga travlhed. Der skal laves et opslag ti FB (Michala?) Charlotte laver et opslag til opslagstavlen hvor folk kan skrive hvad de medbringer til det fælles frokostbord. Husk at oplyse om at de skal medbringe bestik, tallerkner og glas/drikkevarer til eget forbrug. Og så må deltagerne hjælpe til med at gøre klar til frokosten når de har redet. Hvis vejret tillader dækker vi op ved udendørsridebanen. Rikke rider med og fører rytterne til Grib Sø og hjem igen.

 

Næste møde: 6. juni kl. 19:00 hos Ann Ceclie

Nyheder

Loading